CERONA - FIN s.r.o.
office@cerona.cz
tel. +420 602 641 313
Na Zlaté stoce 551/14
370 05 České Budějovice
Základní informace
Informace
Kontakty
Výroční zprávy
Zprávy auditora
Informace

 

Ing. Václav Svoboda, auditor
oprávnění  KACR  č. 1625
IČO: 46647929
se sídlem:  Na Zlaté stoce 551/14, 370 01 České Budějovice